KÄYNTIKORTTI Savurak Oy

Käyntikortti Savurak Oy:lle. Savurak Oy on suomalainen perheyritys, joka rakentaa ja remontoi. Heille työn laatu ja ammattiylpeys ovat tärkeitä asioita.

Aloittavalle yritykselle haluttiin käyntikortti. Kortin etupuolelle haluttiin logo ja slogan, ja kääntöpuolelle yhteystiedot. Ulkoasun suhteen sain vapaat kädet.

Tämä oli yhteistyöprojekti Internesian kanssa. Internesia toteutti Savurakin verkkosivut.

Savurak Oy:n kotisivut: https://www.savurak.fi